hrvatski
:: English :: Français
DRVENE KUĆE » Česta pitanja u vezi drvenih kuća od trupaca

    Na ovoj stranici naći ćete najčešće upite koji nam se postavljaju. Nadamo se da ćete ovdje naći većinu odgovora i na vaša pitanja u vezi drvenih kuća od trupaca. Ukoliko ovdje ne pronađete sve odgovore slobodno nas kontaktirajte.

 1. Po čemu se drvene kuće od trupaca razlikuju od ostalih drvenih kuća?
  Prije svega potrebno je reći da su rijetka poduzeća u Evropi koje se bavi ovakvim načinom drvene gradnje. To znači da se gradnja provodi uglavnom ručno bez strojne obrade (bez glodanja i tokarenja) drveta kao što to rade ostale firme. Naime tokarenjem drveta smanjuje se promjer trupca pa nastaju oblice (kao bandere). Ovakve kuće ne izgledaju prirodno pa ih mi nazivamo "plastične kuće od drveta". Nasuprot tome drvene kuće od trupaca se grade od balvana kojima se samo oguli kora te se odmah nakon toga ugrađuju u zidove. Time površina trupca zadrži svoj naravan izgled sa udubljenjima i pokojom kvrgom, trupci zadržavaju svoj konus tako da cijela kuća izgleda prirodno.
  Prizemni dio radi se od horizontalno položenih trupaca dok se potkrovlje izvodi sa stupovima i krovnim gredama između kojih se postavljaju sendvič zidovi. Na taj način ovakve drvene kuće su unikatan, ručni rad te zadržavaju izuzetno lijep i prirodan oblik.


 2. Kakve su cijene ovakvih drvenih kuća?
  Cijena ovisi o nizu faktora kao što su oblik, veličina, izbor materijala te lokacija gradnje. Također ovisi o tome do kojeg stupnja izgrađenosti želite naručiti vašu kuću. Ukoliko naručujete samo drvenu konstrukciju od trupaca cijena se kreće od 350 do 450 Eura/m2 dok za roh-bau cijena varira od 800 do 1000 Eura/m2.

 3. Što sve ulazi u drvenu konstrukciju, a što u roh-bau?
  Uglavnom postoje dvije opcije izgradnje.
  Minimalna opcija je da kupac naruči samo drvenu konstrukciju od trupaca, a da sve ostale završne radove odradi sam. Ovo je posebno interesantno za građevinske firme.
  Druga je mogućnost Visoki Roh-Bau.

  A) Drvena konstrukcija se izrađuje od trupaca crnogorice ili hrasta te uključuje slijedeće:
      - vanjski zidovi od horizontalno položenih trupaca srednjeg promjera 30cm
      - podna konstrukcija potkrovlja od trupaca (podne grede, vidljive odozdo)
      - potporni stupovi od trupaca u prizemlju
      - krovna konstrukcija od trupaca (stupovi i podrožnice od trupaca)
      - izvedba kosine završne grede za polaganje rogova
      - drvena konstrukcija balkona, verandi i terasa
      - termo izolacija horizontalnih spojeva izmedu trupaca
      - hidro izolacija horizontalnih spojeva izmedu trupaca
      - impregnacija drveta protiv gljivica, plijesni i insekata
      - metalne spojnice i vijci, prolazne navojne šipke i čelični učvrščivaći za nastavljanje zidova
      - priprema za razvod elektroinstalacija i hidroinstalacija (rupe za PVC flexi cijevi)
      - izvedeni utori za užljebljivanje podne obloge potkrovlja (brodskog poda ili neku drugu izvedbu poda)
      - izvedeni utori za izvedbu unutrašnjih, pregradnih, sendvič zidova
      - izvedeni otvori u zidovima za ugradnju stolarije i izvedbu kanala za sjedanje zidova


  B) Roh-bau uz drvenu konstrukciju dodatno uključuje:
           - izrada i montaža rogova (mogu biti pravokutnog presjeka ili okrugli-rustik rogovi)
           - daskanje krova (razne vrste izvedbi)
           - postavljanje krovne izolacije i krovnog pokrova (obojeni lim, crijep ili šindra)
           - limarski radovi
           - oblaganje unutrašnje strane krova lamperijom ili brodskim podom
           - izrada vanjskih sendvič zidova potkrovlja
           - izrada unutrašnjih pregradnih, sendvič zidova (po izboru rigips ili lamperija)
           - izrada i ugradnja vanjske i unutrašnje stolarije sa ustakljivanjem
           - izrada i montaža stepeništa od trupaca, unikatan ručni rad
           - izrada i montaža podnice potkrovlja (brodski pod 48mm ili neka druga izvedba)
           - izrada i montaža podnice prizemlja (brodskim pod 19mm ili neka druga izvdeba, pločice ...)
           - uzidavanje dimnjaka
           - kompletan razvod elektroinstalacija
           - voda i odvod


 4. Što je sve potrebno za izgradnju drvene kuće?
  Za izgradnju drvene kuće potrebno je izraditi temelje. Temelji mogu biti obični ili sa podrumskim dijelom. Temelji se izrađuju prema projektu, a izvođač ih mora kvalitetno napraviti.To je osnovni preduvjet za nastavak radova.
  U određenim slučajevima, za kuće manjih kvadratura može se kuća postaviti na betonske stupove pa betoniranje temelja nije potrebno. U tom slučaju podnica se izvodi sa nosećim gredama i debljim brodskim podom.


 5. Koliko vremenski traje izrada, proizvodnja drvene kuće?
  Vremenski rok ovisi o veličini objekta te o kompliciranosti izvedbe. Na primjer izvedba drvene konstrukcije za kuću od 80m2 trajala bi cca 3 mjeseca.

 6. Koliko vremenski traje montaža drvene kuće na temelje?
  Drvena konstrukcija od trupaca je već unaprijed pripremljena tako da montaža same konstrukcije na vašim temeljima ne traje duže od 5-8 dana. Dodatno ako je u pitanju roh - bau, završni poslovi traju duže.

 7. Koju vrstu drveta koristite za izgradnju drvenih kuća?
  Upotrebljava se uglavnom crnogorica, meko drvo, jela, smreka i bor. Također može se raditi i od slavonskog hrasta.

 8. Što se stavlja na pod potkrovlja?
  Kao pokrov poda potkrovlja koristi se najčešće brodski pod debljine 48mm, ali postoje i druge mogućnosti kao npr. col-daska na preklop.

 9. Sa čime se pokriva krov?
  Za krovni pokrov može se koristiti bilo koji standardni krovni pokrov: crijep, lim, šindra, ... Također na raspolaganju je i gerard lim te alternativne mogućnosti kao šimla (drvena šindra), slama, trska itd.

 10. Da li se može izraditi kuća prema mom nacrtu?
  Naravno, možete dobiti kuću i prema svom nacrtu.

 11. Da li kuća ima nekakvu kemijsku zaštitu?
  Svakako. Drveni dio kuće se impregnira više puta tijekom proizvodnje. Impregnacija štiti drvo kuće protiv gljivica, plijesni,insekata i prodora vlage. Koriste se BIO-EKO preparati koji nisu štetni za zdravlje čovjeka i okoliš. Također postoje i preparati nano-tehnologije, koji nažalost još uvijek imaju vrlo veliku cijenu u odnosu na klasičnu zaštitu.

 12. Koliki je vijek trajanja drvenih kuća?
  Vijek trajanja bez ikakve zaštite je oko 100 godina. Uz impregnaciju drveta koja se obavlja te uz pravilno održavanje životna dob drvenih kuća produljuje se čak i do tri puta.

 13. Da li postoje određeni nedostaci?
  Pošto ništa nije savršeno tako i kod drvenih kuća postoji nedostatak. U principu to i nije nedostatak nego radi se o prirodnom fenomenu skraćivanja drveta uslijed sušenja i pod djelovanjem gravitacije. Kontrakcija duljine po vertikali zida iznosi samo nekih 4-6% pa tako ako je npr. visina stropa 2,7m može se desiti da ta visina za nekoliko godina bude 2,5m. Pri tome statika kuće nipošto neće biti narušena, niti će doći do skraćivanja horizontalnih duljina. Iz toga razloga kupcima preporučamo da se kao krovni pokrivač stavlja lim ili šindra koja je lakša od crijepa pa se tako smanjuje pritisak po vertikali na vanjske nosive zidove. Ovo je sasvim prirodno i ako se sve predvidi i vješto izvede nema nikakvih problema pa ovo ne bi trebao biti razlog da odustanete od drvene gradnje.| Uvjeti Korištenja | Zaštita Privatnosti |