Prezentacija st. 1
BioetičŤka Arhitektura

Drvene kuÄće “Brvno” i BioetiÄŤka Arhitektura

 

Svim kupcima i vlasnicima drvenih kuća firme «Brvno» nudimo mogućnost da svoje domove i radne prostore projektuju i /ili preurede u skladu sa pravilima Bioetičke Arhitekture.

BioetiÄŤka Arhitektura pomaĹľe osobama,obiteljima, radnim kolektivima da u skladu sa potrebama i naÄŤinom Ĺľivota kreiraju jedinstvene ambijentalne cjeline.

Usklađivanje drvenih kuća «Brvno» sa principima Bioetičke Arhitekture moguće je realizovati na više načina:

A) Projekti kuća se usklađuju sa postulatima Bioetičke Arhitekture već u samom procesu projektovanja na lični zahtjev kupca.

B) Redizajniranje već kupljenih kuća na zahtjev vlasnika

C) Individualne konsultacije sa  budućim kupcima i sadašnjim vlasnicima drvenih kuća «Brvno»

Cijenjenim klijentima se daju savjeti za uređenje novih ili već useljenih enterijera kombinujući klasičan dizajna enterijera sa principima Bioetičke Arhitekture.

Za detaljnije informacije,zakazivanje konsultacija, kontaktirajte na slijedeće adrese:

bioetickaarhitektura@ikomline.net

info@brvno.com

Suptilne,ali energetski i estetski znaÄŤajne izmjene odnose se na:

1. dimenzije zidova,vrata, prozora

2. oblike prozora i vrata

3. boje

4. oblik i vrstu krovnog pokrivaÄŤa

5. raspored prostorija

6. harmonizaciju graÄ‘evinskog                     materijala

7. pozicioniranje gotovog objekta u                    ambijentalnu cjelinu koja se                    takoÄ‘e oblikuje prama naÄŤelima                    BioetiÄŤke Arhitekture